Nyheder fra Gadbjerg

4 °
Overskyet

Seneste annoncer fra Gadbjerg og omegn

Job tilbydes:
Gadbjerg Forsorgshjem ved Vejle søger 2 pædagoger på 37 timer pr. uge til en fast stilling og en tidsbegrænset stilling i perioden 15.12.2022 – 01.02.2024.
Har du erfaring med beboere med komplekse udfordringer? Er du god til at opbygge relationer og etablere kontakt til andre mennesker? Har du interesse i at arbejde med metoder og i at dokumentere din indsats systematisk? Som pædagog bliver du ansvarlig for den primære kontakt og rådgivning, samt for koordinering af forløb for op til fire borgere. Du vil være den gennemgående medarbejder i forløbet fra indskrivning til udskrivning. Du bidrager positivt til vores velfungerende team samtidig med, at du også trives med - og formår - at arbejde selvstændigt. Vi forventer desuden, at du deltager i løsning af praktiske opgaver i form af rengøring/vedligehold, klargøring af værelser m.m. og deltager i aktivitetstilbud rettet imod fællesskabet. Gadbjerg Forsorgshjem er et midlertidigt opholdssted efter Serviceloven § 110. Det ejes af Den Socialfaglige Organisation ApS. Vi modtager borgere af begge køn over 18 år, som ikke har - eller ikke kan opholde sig i - egen bolig, fordi de på grund af særlige sociale vanskeligheder, har behov for et botilbud og/eller aktiverende støtte og omsorg. På Gadbjerg Forsorgshjem arbejdes der anerkendende og empowerment orienteret, med henblik på at understøtte en positiv udviklingsproces hos den enkelte borger med øje for individuelle ressourcer og muligheder. Fundamentet for processen er dialog, samarbejde og medinddragelse. Som medarbejder på Gadbjerg Forsorgshjem kommer du til at arbejde sammen med engagerede og veluddannede kollegaer med pædagog-/socialrådgiverbaggrund i en lille personalegruppe med høj grad af indflydelse og medansvar. Dine primære opgaver: Være kontaktperson for et antal beboere, med dertilhørende arbejdsopgaver. Indgå i udarbejdelse af - og systematisk følge op på - udredning og opholdsplan for borgerens ophold på forsorgshjemmet. Udføre praktisk støtte til husets beboere, som fx ledsagelse til møder, udarbejdelse af skrivelser, støtte til strukturering og organisering, for blot at nævne nogle få. Igangsætte aktiviteter. Vi ønsker en pædagog med disse kompetencer: Faglige kompetencer: Du er uddannet pædagog eller har anden relevant socialfaglig baggrund. Du har nogle års erhvervserfaring – evt. erfaring med mennesker, der er hjemløse og har komplekse sociale udfordringer. Du har gode relationskompetencer og kan etablere kontakt til andre mennesker - også i situationer der kræver proaktivitet. Du deler viden og erfaring med kollegaer, så vi sammen øger vores kompetencer. Du kan arbejde med IT på brugerniveau. Du er i stand til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Du har interesse i at arbejde med metoder, opholdsplaner, evaluering og systematisk dokumentation af din indsats. Personlige kompetencer: Du er anerkendende og respektfuld i din tilgang til såvel beboere som kollegaer. Du har en personlig robusthed og kan fastholde dine personlige grænser i forhold til beboernes ofte kaotiske og konfliktfyldte liv. Du er i stand til at bevare roen, selvom der opstår forvirring omkring dig, eller når omgivelserne bærer præg af akutte omstændigheder. Du tør tage ansvar i forhold til både dine arbejdsopgaver og dit team. Du er interesseret i tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Du er i stand til at arbejde selvstændigt samtidig med, at du kan være en del af et team. Du har lyst til at arbejde udviklingsorienteret og er i stand til at se muligheder og løsninger. Du er fleksibel og villig til at udføre praktiske opgaver - også i samarbejde med beboerne - som en del af det pædagogiske tilbud. Du bidrager positivt til trivslen i hele huset. Du kan formulere dig mundtligt såvel som skriftligt. Du har kørekort til bil. Vi tilbyder dig: En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt, og hvor der er lydhørhed for dine idéer og faglige input. En arbejdsplads hvor refleksion er en naturlig del af arbejdet i vores hverdag og hvor der arbejdes kontinuerligt med den socialfaglige og pædagogiske indsats. Mulighed for at udvikle dine faglige ambitioner sammen med engagerede kollegaer i en tværfaglig medarbejdergruppe med et højt engagement og plads til humor. Supervision løbende. En arbejdsplads, der er fokuseret på succesfuld opgaveløsning, der gør, at vores beboere udvikler sig i en konstruktiv retning, som de selv er med til at bestemme, og at de kommer videre til en permanent egnet boligform. En arbejdsplads hvor vi understøtter trivsel og prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider, herunder arbejde i aftentimerne, weekender samt på helligdage. Stillingerne er en tidsbegrænset stilling på 37 timer pr. uge og en fastansættelse på 37 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat pr. 15.12. 2022 eller hurtigst muligt, så send os din ansøgning, hvis du kan genkende dig selv i stillingen. Det er et krav, at medarbejderens straffeattest er tilfredsstillende. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den daglig leder Michelle Pedersen på telefon 49405229 alle hverdage i tidsrummet kl. 10-12. Ansøgning og CV. m.m. bedes uploadet via dette link: https://ansogning.densocialfagligeorganisation.dk/dsfo/ Ansøgningsfrist: Lørdag den 3. december 2022 Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 5. december 2022.
Gadbjerg Forsorgshjem ved Vejle
Indrykket 23. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk