Ergoterapeut til specialafdelingen på Firkløverskolen afd. Elkjær

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Da vi oplever flere børn have udfordringer med selvregulering, vil vi gerne sætte fokus på arbejdet hermed i specialafdelingen på Elkjær.
 Om jobbet - Din opgave vil være

 • At indgå i en kombinationsstilling hvor du både vil indgå i et team i en klasse og være tværgående i klasserne som ergoterapeut
 • udarbejdelse og implementering af sensoriske profiler.
  • Det kan være gennem forløb hvor du planlægger, udfører og evaluerer aktiviteter i grupperne sammen med personalet, med fokus på elevernes sansemotoriske læring og selvstændige udførelse. Det kan eksempelvis være legeaktiviteter, kropsfornemmelse, motorisk uro, funktionelle færdigheder, spisning og regulering af arousal med afsæt i den sensoriske profil.  Du er således medpraktiserende og omsætter din viden til konkret praksis.
 • Som børneergoterapeut på specialskoleområdet er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem eleven, aktiviteterne og omgivelserne. I et børneergoterapeutisk perspektiv skal der være fokus på at øge mulighederne for elevens evne til at deltage i netop de skoleaktiviteter og lege, der giver mening for barnets liv og læring. Den undervisningsrelaterede ergoterapeutiske træning forgår med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse samt udvikle nye færdigheder således, at eleven opnår størst mulig selvstændighed for at imødekomme både undervisningens og hverdagens krav.
 • At bringe dine observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring, med lærere og pædagoger og andre samarbejdspartner.
 • Det er en spændende stilling, hvor du både er praksisnær, vejleder, rådgiver og formidler, således din faglige viden omsættes til konkrete tiltag, og samtidig bidrager til forståelse af elevernes funktionsniveau.
 • Med mulighed for udvidelse af at kunne blive inddraget på hele Firkløverskolen.
 Vi forventer at du
 • tager ansvar for relationen til børnene og er bevidst om at relationen altid er professionel,
 • trives i en foranderlig hverdag og er parat til skiftende udfordringer,
 • sammen med kolleger bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø,
 • har de rette kompetencer og evner at sætte dem i spil,
 • er en holdspiller,
 • er fleksibel, åben og prioriterer den faglige og pædagogiske udvikling højt,
 • har fokus på muligheder fremfor begrænsninger,
 • ser de små fremskridt som store sejre.
 Om os
Firkløverskolen har et specialpædagogisk tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt for elever med autisme og/eller ADHD. Vi har ca. 70 elever i tilbuddet. Eleverne er opdelt på aldersintegrerede hold hhv. 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og 7.-9. årgang. Hvoraf 45 børn går på Elkjær, som dækker fra 0.- 6.kl.

På Elkjær er der også en almen afdeling fra 0.-6. kl. med 46 børn. Vi har meget samarbejde på tværs af grupperne.

Det er et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der særligt er brug for. Dette gælder både den personlige udvikling, dét at fungere i et socialt fællesskab og den faglige læring.
Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle elever får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til livet. Vi skaber rammerne for, at vore elever kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og udfordringer. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd.

I specialklasserækken er vi optaget af i fællesskab at udvikle vores tilbud, hvor der er særlig fokus på relationer, struktur og mentalisering. Vi arbejder aktivt med Vejle Kommunes strategi for "Udviklende Fællesskaber".

Vi ser frem til at byde dig velkommen i elevgruppen og kollegafællesskabet på Elkjærafdelingen, samt på hele Firkløverskolen.
 Vi tilbyder dig
Firkløverskolen er en folkeskole med ca. 630 elever fra 0.-9. klasse/årgang. Skolen består af fire afdelinger Elkjær, Givskud, Ikær og Søndermarken.
Søndermarken har 7.-9. årgang, her samles eleverne fra Elkjær, Givskud og Ikær, der alle har 0. – 6. årgang.
På Elkjær og Søndermarken er der specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.

En spændende skole, hvor du tilknyttes specialklasserækken på afdeling Elkjær, der har et stærkt pædagogisk fællesskab med resten af afdelingen og med skolens andre afdelinger.
 På Firkløverskolen har vi
 • En mangfoldighed af skønne elever.
 • Fokus på teamarbejde og kvalitet i undervisningen.
 • Dygtige og engagerede kolleger.
 • En skole, hvor medarbejdernes trivsel og arbejde bliver værdsat.
 Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2023.
 Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest søndag 11. juni 2023. Samtalerne vil finde sted onsdag 14. juni 2023.
 Har I lyst til at vide mere?
Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Karina Plauborg Hasselstrøm på tlf. 2131 0780.
Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside firkloeverskolengive.aula.dk.
 Attester
Vi indhenter altid børneattest og offentlig straffeattest ved ansættelse.
Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0b51ab40)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vejle Kommune, Torvegade, 7323 Give

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=0b51ab40&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844481

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet