Afdelingsleder til Bredagerskolens mellemtrin og specialafdeling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Kan du gå forrest i at udvikle stærke, forpligtende læringsfællesskaber, og kan du skabe følgeskab til det professionelle samarbejde om kerneopgaven, så har vi en spændende lederstilling til dig.
 Om jobbet
Som afdelingsleder er du tæt på medarbejdere og elever på mellemtrinnet og i vores specialafdeling. Du er tæt på i den pædagogiske praksis, hvor du udøver pædagogisk ledelse tæt på undervisningen. Du er tæt på medarbejderne, hvor du er synlig, tydelig og dialogsøgende. Det er dig, der sammen med afdelingens medarbejdere sikrer et godt samarbejde med forældrene, og koordinerer det tværprofessionelle samarbejde og indsatserne omkring eleverne, så der er god progression i alle elevers læring og trivsel. Du kommer til at skulle fortsætte et igangværende udviklingsarbejde af vores forholdsvis nye specialafdeling, hvor vi ud over at udvikle på skoletilbuddet og den pædagogiske praksis, så den passer til elevgruppens forudsætninger og behov, fokuserer på strukturer og læringsrum. Derudover kommer du generelt til at skulle udvikle på de inkluderende læringsfællesskaber, hvor handleplaner skal omsættes til pædagogisk praksis. Du kommer også til at skulle understøtte og facilitere teamsamarbejdet som professionelle læringsfællesskaber. Du er som leder tæt på, og er med til at samle afdelingen, motivere og sætte retning.
 Din profil - Vi forventer, at du

 • Er læreruddannet, og har erfaring fra både folkeskole og specialtilbud.
 • Har ledelseserfaring og/ eller lederuddannelse.
 • Har erfaring med at udvikle pædagogisk praksis. Enten gennem en vejleder/ konsulentfunktion eller ledelse. 
 • Er pædagogisk fagligt velfunderet, kan gå forrest og skabe følgeskab.
 • Er god til at danne relationer og facilitere involverende processer.
 • Engageres af at gøre en forskel, og er insisterende og vedholdende i det arbejde.
 • Er samarbejdsorienteret og kan også selvstændigt gå med en opgave, afslutte og følge op.
 • Har noget på hjerte og lyst til med glæde og energi at præge en tryg, fællesskabende og udviklende hverdag og fremtid for vores skole.
 Om os
Bredagerskolen er en af Vejle Kommunes store folkeskoler og har en lang tradition for pædagogisk udvikling. Bredagerskolen samarbejder med Lærer – og Pædagoguddannelsen i Jelling, bl.a. som udviklings – og praktikskole. Vi er er en stolt skole med stærke værdier og traditioner.
 
 • Vi tilbyder undervisning på alle klassetrin fra 0.årgang til 9. årgang, og har også én af Vejle Kommunes specialafdelinger på skolen. Vi er afdelingsopdelte og har en stærk forankret teamsamarbejdsstruktur.
 • Vi har gode fysiske rammer, herunder en idrætshal på skolens område.
 • Vi har ca. 520 elever.
 • Vi er 65 ansatte hvor hovedparten udgøres af lærere og pædagoger.
 • Vi har en SFO tilknyttet til skolen, som benyttes at 160 elever.
 • Vi ligger i et lokalområde med gode samarbejdsmuligheder med foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner.
 • Vi er Unesco Skole og arbejder med verdensmålene.
 • Vi er FABlab skole og arbejder med digital dannelse og design.
I vores specialafdeling har vi pt. 16 elever fordelt på 0. – 9. klassetrin. Målgruppen er elever med socio-emotionelle udfordringer.

Nogle af vores igangværende indsatsområder er udviklingen af professionelle læringsfællesskaber, relationskompetence og mellemformer.
 Vi tilbyder dig
 • En spændende arbejdsplads på en skole med dejlige elever, kompetente medarbejdere og én af Danmarks største kulturarve og smukkeste natur lige udenfor døren.
 • Muligheden for at sætte spor i udviklingen af vores skole.
 • Muligheden for at påvirke fordelingen af opgaver og etablere fælles pædagogisk fundament i et forholdsvist nyt ledelsesteam. Du bliver en del af et ledelsesteam på fire, hvor vi sparrer omkring opgaverne og i fællesskab sætter retning, afstikker rammer og sikrer et professionelt fokus på kerneopgaven.
 • Muligheden for at være leder for din egen afdeling, hvor du er tæt på ca. 170 elever og 24 medarbejdere. Sammen med afdelingskoordinator og eksterne samarbejdspartnere er der et godt afsæt for at lykkes med opgaven om at skabe læring og trivsel for alle elever.
 Ansættelsesvilkår
Løn i henhold til Ny Løn og gældende overenskomst. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2023.
 Ansøgningsfrist
Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest søndag den 18. juni 2023. Det forventes, at der holdes ansættelsessamtaler torsdag den 22. juni og tirsdag den 27. juni 2023.

Vi anvender tests og cases i forbindelse med ansættelsen.
 Har du lyst til at vide mere?
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være vores kommende afdelingsleder for mellemtrin og specialafdeling.

Har du spørgsmål til stillingen eller skolen, vil vi gerne snakke med dig. Send en mail til skoleleder Helle Vestergaard på e-amil hevma@vejle.dk, så aftaler vi et tidspunkt, hvor du vil blive ringet op.

Du kan også bruge et af de nedenstående links, hvis du ønsker at vide mere om Bredagerskolen og Vejle Kommunes skolevæsen

https://bredagerskolen.aula.dk/
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-og-uddannelse/
Uddannelse & Læring - Vejle Kommune
 Profilanalyse 
Vi benytter personprofilanalyse og cases i forbindelse med ansættelsen.
 Attester
Vi indhenter altid børneattest og offentlig straffeattest ved ansættelse.
Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3d934fe1)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Vejle Kommune, Bredager, 7300 Jelling

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=3d934fe1&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841077

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet